LuLINE
ZOO TOKYO SHIZUKA

PROFILE

  • NAME・・・SHIZUKA
  • SHOP・・・ZOO TOKYO
  • BIRTH DAY・・・1994.06.16
  • BLOOD TYPE・・・A
  • STATURE・・・163cm
  • BUST・・・
  • BIRTH PLACE・・・

SHIZUKASHIZUKA's SNS

  • SHIZUKA
BACK